فریزر

فریزر

فریزر بوش Bosch Freezer GSN54AW304 | فریزر تک بوش

قیمت فریزر بوش Bosch Freezer GSN54AW304 | فریزر تک بوشکلاس انرژی ++Aفریزر بوش -  بدون برفکسیستم.....

فریزر بوش Bosch Freezer GSV24VW304 | فریزر تک بوش

قیمت فریزر بوش Bosch Freezer GSV24VW304 | فریزر تک بوشکلاس انرژی ++Aفریزر بوش -  بدون برفکسیستم.....

فریزر بوش Bosch Freezer GSV33VW304 | فریزر تک بوش

قیمت فریزر بوش Bosch Freezer GSV33VW304 | فریزر تک بوشکلاس انرژی ++Aفریزر بوش -  بدون برفکسیستم.....

فریزر دوو Daewoo Freezer Series Glossy white FF-1301GW

قیمت فریزر دوو Daewoo Freezer Series Glossy white FF-1301GWکلاس انرژی +Aفریزر 100% بدون برفک (4 کشو).....